2 sätt att göra en korrekt dränering

En dränering är till för att leda bort grundvatten från huset för att minska risken för fukt och mögel. Hus med källare och souterränghus löper störst risk att drabbas av problem, med en korrekt utförd dränering kommer även att ge dig bättre inomhusklimat i källarvåningen. Det finns för närvarande 2 olika metoder som används i Sverige.

Klassisk dränering

Vid en klassisk dränering måste du gräva bort jorden runt husgrunden, oftast runt en meter brett och en halvmeter under husets grundsula. Om det finns risk för sättningar får du frigöra en vägg åt gången så huset inte rör på sig.

Längst ned gräver du med lutning och täcker med en fiberduk. Över den lägger du  ett perforerat dräneringsrör och täcker med makadam 8-16 mm. Sidorna av fiberduken läggs runt röret för att bilda en tub och sedan på med mer dräneringsgrus. Du lägger en platonmatta mot husgrunden för att skydda den mot fukt, du kan även använda cellplast för att isolera från utsidan och få ett varmare klimat. Längst upp kan du använda dekorsten för att få en fin yta men du behöver skapa en lutning i gruset som går från huset så att regnvattnet rinner undan lättare.

Modern dränering

Det senaste inom tekniken är att använda likström för att slippa gräva. Istället behöver proffsen bara två dagar på sig att installera allt, istället för en månads kontinuerligt arbete. Genom att använda likströmsimpulser blir allt fukt och vatten i källarväggen positivt laddad. Vattnet söker sig ut mot den negativt laddade jorden för att bli neutral och dras därmed ut i marken.