Bygga en stenmur

En stenmur kan man bygga av olika anledningar, de är både snygga och praktiska samtidigt som de skapar nya möjligheter.

De vanligaste anledningar till att man väljer att bygga en stenmur är bland annat att skapa intressanta och snygga nivåskillnader, vinna mer yta på sin tomt, ge rabatterna stöd och att samtidigt skapa förutsättningar för att bygga med marksten. Man får tänka igenom vilket syfte muren ska ha och vilken struktur man vill satsa på. Det finns många vackra stenar att välja mellan, allt från natursten till betong.

Som vanligt är förarbetet A och O i det hela, det gäller att lägga ner extra tid på att få det rätt så att man får en mur som klarar väderväxlingarna och håller mer än ett år. Så utvärdera underlaget ordentligt, är du osäker på vilka förhållanden som råder kan du alltid prata med en geolog. Hur mycket behöver du gräva ut och bör det dräneras?

Lägg en botten som blir stadig med makadam och singel som du packar med en vibrator. Använd sedan vattenpass så att den första viktiga raden kommer i våg och koppla sedan ihop stenarna med glasfiberstavar i de fall dessa används och fyll stenarna med makadam om de är ihåliga. Fortsätt sedan med de övriga raderna likt den första.