Stenläggning

Att lägga sten på gården kan ha flera funktioner än bara snygg design. Det kan skapa flera rum i trädgården, bli en liten altan, skapa en snyggare uppfart och mycket mer.

Det finns så klart en del saker att tänka på innan man sätter igång. Tänk ut vart du vill ha stenläggning och se över marken. Visst går det att lägga sten nästan varsomhelst men ju planare mark desto enklare jobb. Annars kan man behöva gräva upp jorden och göra den planare och det involverar extrajobb.

När du valt ut en plats kan du gräva lite och undersöka jorden. Det går inte att lägga sten och tro att de ska ligga kvar om marken består av sand. Då måste man köpa in och lägga ett bärlager av grus först. En fiberduk under bärlagret gör det svårare för gräset att växa upp i springorna. Beroende på vilken belastning man kommer att lägga på stenen så måste man dessutom gräva olika djupt. För mindre belastningar räcker det med ett djup på omkring 20-25 centimeter, men om du kommer köra på plattorna behöver de ligga mellan 30-35 centimeter. Det är även viktigt att du gräver hela ytan jämn.

Man måste också tänka på vattenavrinningen. Ner det regnar eller då man har igång vattensprutan i trädgården ska vattnet kunna färdas bort från stenarna. Alltså måste området luta lite åt ett håll, ungefär två centimeter per meter brukar man säga. Kontrollera att fallet stämmer med ett vattenpass eller en rätskiva innan du börjar lägga ned stenarna.

Plattorna ska ha en fog på 3 millimeter, denna har som uppgift att göra dem något elastiska så att de inte skjuts i en riktning eller annan. På grund av detta kan det vara en bra idé att du gräver ut 10 centimeter mer än planerat då det kan behövas när du räknar in fogarna. Var noga med just ytterkanterna, detta är oftast ytans svaghet. Ett bra sätt att hantera detta är att använda kantsten, på så sätt slipper du kapa plattor.

Fundera ut vilken kvalité du behöver. Ska du bara skapa en liten gångväg i trädgården behöver man inte ställa höga krav på stenplattorna. Ska man dock stenlägga en uppfart måste man ställa högre krav på tjocklek och dimensioner. Det kan också vara givande att tala med någon som säljer sten, såsom Stonefactory, och höra vilka typer de skulle rekommendera till just ditt projekt.

Ju större projekt desto mer arbete måste man lägga ner. Även om du har bestämt dig för att lägga hela uppfarten själv så skadar det aldrig att plocka in några offerter. En offert är inget krav på betalning eller arbete så det är ett tryggt sätt för båda partnerna. Med dem i handen kan du enkelt räkna ut vad du anser att din tid är värd och bestämma i fall du ska fortskrida själv eller ta in hjälp.